Verwijzing & Tarieven

Hoe zit het met het verplicht eigen risico en fysiotherapie? Heb ik voor fysiotherapie een verwijzing van de huisarts nodig? Wat zijn eigenlijk de kosten voor een behandeling en ben ik verzekerd? Op deze pagina proberen wij deze vragen voor u te beantwoorden. Heeft u nog andere vragen neem dan gerust contact met ons op.

Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie

Sinds 2006 is er voor een fysiotherapeutische behandeling geen verwijsbriefje van een arts of specialist meer nodig. Dit wordt ook wel Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie genoemd en betekent dat u zich altijd direct bij ons kunt aanmelden. Uiteraard blijven behandelingen na verwijzing door een arts of specialist ook altijd mogelijk.

Fysiotherapie & uw zorgverzekering

Fysio073 heeft voor 2020 alle contracten met zorgverzekeraars in Nederland getekend behalve Z&Z/Eno. De behandeling wordt daarom in de meeste gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed, afhankelijk van het aanvullende pakket. Voor patiënten die verzekerd zijn bij een zorgverzekeraar waarmee wij geen overeenkomst hebben, brengen wij de onderstaande tarieven in rekening. Deze tarieven gelden ook als u niet bij een zorgverzekeraar verzekerd bent. Controleer de website van 'De Fysiotherapeut' voor aanvullende informatie.

Fysiotherapie & uw eigen risico

Veel mensen vragen zich af of ze hun eigen risico moeten betalen als ze naar de fysiotherapie willen gaan. Het verplicht eigen risico geldt echter alleen voor de basisverzekering. Bent u aanvullend verzekerd voor fysiotherapie dan betaalt u geen eigen risico.

Tarieven

 • €38 Zitting Fysiotherapie

  De zitting is een onafgebroken tijdspanne waarin we de patiënt behandelen voor één of meerdere indicaties, ongeacht inhoud en tijdsduur van de behandeling.
 • €49,30 Zitting Manuele Therapie

  De zitting manuele therapie is een onafgebroken tijdspanne waarin een manueel therapeut de patiënt behandelt voor één of meerdere indicaties. De manueel therapeut staat ingeschreven in het door KNGF aangewezen NVMT register.
 • €62,70 Eenmalig Fysiotherapeutisch onderzoek

  Het eenmailig fysiotherapeutisch onderzoek heeft als doel om meer informatie te verkrijgen voor de diagnose en prognose voor het behandelplan en de fysiotherapeutische (on)mogelijkheden
 • €55,50 Screening, intake en onderzoek

  Zonder verwijzing van een (huis)arts bestaat het eerste contact met een fysiotherapeut uit een screening. Dit is een gesprek waarin de fysiotherapeut een beoordeling maakt of het probleem behandelbaar is voor fysiotherapie.
 • €54,50 Intake en onderzoek na verwijzing

  Met verwijzing van een (huis)arts is er reeds een diagnose gemaakt maar volgt alsnog een gesprek waarin de fysiotherapeut een beoordeling maakt of het probleem behandelbaar is voor fysiotherapie.
 • €17,50 Toeslag behandeling aan huis

  Wanneer de fysiotherapeut de patiënt, bijvoorbeeld na een operatie, op diens woon- of verblijfsplaats bezoekt, rekenen we naast de zitting een 'behandeling aan huis' toeslag.
 • €73 Verzoek om informatie | uitgebreid rapport

 • €37 Verzoek om informatie | kort rapport

 • 100% Niet nagekomen afspraak

  Iedere afspraak dient tenminste 24u tevoren te worden afgezegd. Een niet nagekomen afspraak kan niet worden gedeclareerd bij de uw zorgverzekering. Fysio073 behoudt zich het recht voor 100% van het tarief van de voorgenomen behandeling in rekening te brengen.